Challenge test, ürünün üretiminden normal depolama ve kullanım koşullarında tüketilinceye kadar, bozulma veya enfekte olma riskine karşı, formülde yer alan koruyucu(lar) tarafından korunabileceği konusunda bir güvence vermesi nedeniyle bütün kozmetikler için yapılması gereken önemli bir güvenlik testidir.

Koruyucu Etkinlik Testi değerlendirmesi bir tarama testi (challenge test) aracılığı ile yapılır.

Kozmetik ürünlerin depolama ve kullanım süresince mikrobiyolojik olarak stabilitesinin sağlanması amacıyla da geliştirme aşamasındaki kozmetik ürün formülasyonunda yer alan koruyucunun etkinliğinin test edilerek değerlendirilmesi gerekmektedir.

TİTCK Kozmetik Ürünlerin Analizlerine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0’ye göre;

  1. “TSE EN ISO 11930 – Kozmetikler – Mikrobiyoloji – Bir kozmetik ürünün antimikrobiyal korumasının değerlendirilmesi” başlıklı TSE standardı, bir koruma ürününün genel antimikrobiyal korumasını değerlendirirken, koruyucu etkinlik testi veya mikrobiyolojik risk değerlendirmesi veya her ikisi tarafından üretilen verilerin yorumlanması için bir prosedür sunmaktadır.

Ek olarak Avrupa Farmakopesi (European Pharmacopoeia) metoduna göre yapılan koruyucu etkinlik testi sonuçları da Sağlık Bakanlığınca kabul görmektedir.

Her iki koruyucu etkinlik testi metodu da, testin başlangıcında ürün yapay yollarla Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans ve Aspergillus brasiliensis (Aspergillus niger) mikroorganizmaları ile kontamine edilmesi ve ardından 28 gün boyunca belirli aralıklarla ilgili mikroorganizma sayılarının logaritmik olarak değerlendirilmesi şeklinde yürütülmektedir.

Laboratuvarımız Challenge Test / Koruyucu Etkinlik Testi analizlerini müşteri talebi doğrultusunda Avrupa Farmakopesi 5.1.3 veya ISO 11930 standartlarına göre gerçekleştirmektedir.

Diğer test talepleriniz için lütfen bizimle irtibata geçiniz.