Etiketleme

Kozmetik Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince piyasaya arz edilen bir kozmetik ürün, normal ve üretici tarafından öngörülebilen şartlar altında uygulandığında veya ürünün sunumu, etiketlenmesi, kullanımına dair açıklamalara veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır.

Kozmetik ürün etiketleri tüketiyici doğru bir şekilde yönlendirmenin yanında tüketiciyi ürüne çekmek için de oldukça önemli bir kanaldır.  Ancak etiketlemedeki tek kıstas ürün albenisi arttırmak olmamalıdır. Etiketlerde kullanılan sembol ve ifadelerin yasal uygunluğu göz önüne alınmaz ise bu durum üreticiye büyük sorunlar yaratabilmektedir.

Kozmetik ürünlerin iç ve dış ambalajlarında bulunması gerken asgari bilgiler Kozmetik Yönetmeliği ve kılavuzlarıyla açıklanmış durumdadır. Etiketlerin ilgili mevzuat gerekliliklerini sağlanmasının yanında kullanılan metinlerin uygunluğu da dikkatle incelenmelidir.

Kozmetik ürünlerin iç ve dış ambalajında yer alan bilgilerin

  • Silinmez, kolayca görülebilir ve okunabilir olması,
  • Yönetmelikte verilen tüm gereklilikleri sağlaması,
  • Sağlık beyanı içermemesi,
  • Ürüne dair iddiaların kozmetik ürün tanımına uygun ve kanıtlanabilir olması gerekmektedir.

Her ürün etiketinin aynı şekilde değerlendirilemeyeceği, örneğin  aerosol, parfüm, oje gibi yanıcı madde ihtiva eden ürünler veya güneşten koruyucu ürünler gibi bazı ürün gruplarında etikette yer alması gereken bilgilerin değişebileceği de unutulmamalıdır.

Biz PİM Grup olarak, konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek ve ayrıca konuya yakın ilgili diğer konularda da boşlukları doldurmak amacı ile hizmetinizdeyiz.

Diğer Tanıtım Araç ve Materyalleri

Yazılı ve görsel medya, internet siteleri, etiket ve kataloglar başta olmak üzere diğer birçok mecrada kozmetik ürünler ile alakalı çeşitli iddialarda bulunularak tanıtım ve satışı yapılmaktadır.

Bu iddialar Kozmetik Yönetmeliği,  ilgili kılavuzlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan duyurular dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Yapılan denetlemeler sonucunda özellikle sağlık beyanı içeren web sitelerin kapatılması ve ilgili mevzuat gereğince kozmetik dışı beyanlarda bakanlığın 20.000 TL’den başlayan ceza limitlerini uygulaması söz konusudur. Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğine göre sağlık beyanı; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmıştır ve belirtilen şekilde ürün tanıtım ve satışı yapılması kozmetik ürün mevzuatına aykırıdır.

Bazı iddialar ise uygun sonuçlu testler ile kanıtlanabilir olduğundan bu iddialara tanıtımlarda yer verilebilmesi için öncelikle test sonuçları ile desteklenmesi gerekmektedir.

“dermatolojik olarak test edilmiştir” ve “alkol, paraben, SLS… içermez” örnek olarak verilebilir.

PİM Grup olarak, konu ile ilgili her türlü desteği vermek amacı ile hizmetinizdeyiz.

İlgili Kılavuzlar