Mikrobiyolojik Analizler, Ürünlerin, hammaddelerin, ambalajların, personel, ekipman ve hazırlık odalarının kontrollerini içerir. Ürünlerin patolojik mikroorganizma içermemesi için tüm mikrobiyolojik kontroller yapılmalıdır. Tüm kontaminasyon riskleri kontrol edilmelidir.

Kozmetik ürün üreticileri, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna göre üretim yapmakla yükümlüdürler. Kontamine olmuş alanlar, hammaddeler, üretim ve personelin yetersiz hijyeni gibi birçok husus üretim sırasındaki kontaminasyonu etkiler.
Mikrobiyolojik Analizler 2 başlık altında değerlendirilebilir;

Mikrobiyolojik Kontrol Testi

Mikrobiyolojik test kozmetik ürünler için zorunlu analizlerdir.
Kozmetik ürünlerde kesinlikle bulunmaması gereken mikroorganizmalar; Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ve Escherichia coli’dir.
Farklı cilt bölgeleri, farklı hassasiyete sahip olabileceğinden kozmetik ürünler için iki ayrı kategori tanımlanmıştır:
Kategori 1: 3 yaş altı çocuklara yönelik ürünler, göz bölgesine uygulanan ürünler, mukoz membranlara uygulanan ürünler, durulanmayan ürünler
Kategori 2: Diğer ürünler, durulanan ürünler

Kantitatif/nicel limitler:
Kategori 1: Toplam canlı aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı ( bakteri, maya ve küf) 102 cfu/g ya da 102 cfu/ml’den fazla olmamalıdır.
Kategori 2: Toplam canlı aerobik mezofilik mikroorganizma sayısı 103 cfu/g ya da 103 cfu/ml’den fazla olmamalıdır.

Kalitatif/nitel limitler:
Kategori 1: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ya da Escherichia coli bulunmamalıdır.
Kategori 2: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans ya da Escherichia coli bulunmamalıdır.

Laboratuvarlarımızda Yapılan Mikrobiyolojik Analizler

  • Koruyucu Etkinlik Testi / Challenge Test
  • Toplam Aerobik Mezofillik Bakteri
  • Toplam Maya/Küf
  • Staphylococcus aureus
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Candida albicans
  • Escherichia coli
  • Sterilite Testi
  • Personel Hijyen Kontrolü
  • Hava/Ortam Kontrolü