Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ 23 Aralık 2017 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik değişikliği ile Hava Aromatize Edici Ürünler bildirim yapılmadan piyasaya arz edilebilirler. Hava Aromatize Edici Ürünlerin kontrolleri piyasa gözetimi ve denetimi olarak gerçekleştirilmektedir.

Aktif maddesi esans olan itici gazlı, mekanik veya materyale emdirilmiş olarak ortama güzel koku yayan ürünleri,

  1. Alkol bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkolde çözünmesiyle elde edilen ürünleri,
  2. Su bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkol dışındaki çözücülerle çözülerek su ile seyreltilmesiyle elde edilen ürünleri,
  3. Materyale emdirilmiş ürünler: Esansın kağıt, plastik, talaş, kurutulmuş çiçek, tütsü ve benzeri materyale emdirilmesi ile elde edilen ürünleri,

İfade eder.

Piyasa gözetim ve denetimlerine göre mevzuata uygun;

  • Etiket hazırlığı,
  • Teknik Dosya hazırlığı,
  • Güvenlik Bilgi Formu hazırlığı (GBF / MSDS),
  • Testler, 
  • Serbest Satış Sertifikası başvuruları,

Hava Aromatize Ruhsatlandırma işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.