Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ 23 Aralık 2017 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik değişikliği ile Hava Aromatize Edici Ürünler bildirim yapılmadan piyasaya arz edilebilirler. Hava Aromatize Edici Ürünlerin kontrolleri piyasa gözetimi ve denetimi olarak gerçekleştirilmektedir.

Aktif maddesi esans olan itici gazlı, mekanik veya materyale emdirilmiş olarak ortama güzel koku yayan ürünleri,

  1. Alkol bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkolde çözünmesiyle elde edilen ürünleri,
  2. Su bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkol dışındaki çözücülerle çözülerek su ile seyreltilmesiyle elde edilen ürünleri,
  3. Materyale emdirilmiş ürünler: Esansın kağıt, plastik, talaş, kurutulmuş çiçek, tütsü ve benzeri materyale emdirilmesi ile elde edilen ürünleri,

İfade eder.

Hava Aromatize Edici Ürünlerin GBF/MSDS belgesi ve teknik dosyası hazırlanmalıdır. GBF/MSDS belgesine göre uygun etiketleme yapılmalıdır.

EU Hava Aromatize Edici Ürün Süreci

1 Ocak 2021’den itibaren, sağlık veya fiziksel tehlikeler açısından sınıflandırılan tüm ürünlerin etiketlerinde yeni bir etiket öğesi yer almaya başlamıştır. Bu tür ürünlerin etiketlerinde UFI kodu (Unique Formula Identifier – Benzersiz Formül Tanımlayıcı)  adı verilen 16 karakterlik bir kodun bulunması ve bu ürünleri piyasaya süren ithalatçılar ve alt kullanıcılar için, zehir merkezlerine UFI dahil olmak üzere belirli ürün bilgilerini sağlamak zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kod formülasyona özel olarak oluşturulmaktadır.

UFI Kodu Nedir?

Benzersiz Formül Tanımlayıcısının kısaltması olan UFI, fiziksel veya sağlık tehlikeleri açısından sınıflandırılan karışımlar için tüm etiketlerde gerekli olacak 16 karakterli bir koddur. UFI koduna göre, zehir merkezleri bir karışımdaki maddeleri tanımlayabilecek ve bir kişinin tehlikeli kimyasallara maruz kalması gerekiyorsa tıbbi tavsiye sağlayabilecektir. ECHA zehir merkezi bildirimleri için UFI kodunuz olması gereklidir. UFI kodu ve zehir merkezi bildirimleri ile kimyasal ürünlerde ortaya çıkan bir sağlık ya da zehirlenme durumunda kolayca gerekli verilere ulaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.

“UFI” kısaltması (tüm AB dillerinde ve alfabelerinde aynıdır ve tercüme edilmemelidir) büyük harflerle yazılmalı ve ardından iki nokta üst üste ve 16 karakterlik kod gelmelidir.

Zehir Merkezi Bildirimi (PCN)

Zehir Merkezi Bildirimi (PCN), sağlık veya fiziksel etkilerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılan tüm karışımlar için yapılmalıdır. UFI kodunun geçerliliğinin olması için Zehir Merkezi Bildiriminin (PCN) yapılması gerekmektedir. Bu bildirim için ECHA hesabının bulunması gerekirken, yalnızca EU ülkelerinde bulunan yasal bir kuruluş üzerinden ECHA hesap kaydı yapılabilmektedir.

UK Hava Aromatize Edici Ürün Süreci

UK için Zehir Merkezi Bildirimleri (PCN’ler), bir sonraki duyuruya kadar ürünlerin Güvenlik Bilgi Formunun (SDS) Ulusal Zehir Bilgi Servisine (NPIS) gönderilmesi yoluyla gönüllü olarak yapılmaya devam edecektir.

Piyasa gözetim ve denetimlerine göre mevzuata uygun;

  • Etiket hazırlığı,
  • Teknik Dosya hazırlığı,
  • Güvenlik Bilgi Formu hazırlığı (GBF/MSDS),
  • Testler, 
  • Serbest Satış Sertifikası başvuruları,
  • Zehir Merkezi Bildirimi (PCN),
  • UFI Kodu,

Hava Aromatize Ruhsatlandırma işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.