Ar-Ge hizmetlerimiz aşağıdaki başlıklarda sürdürülmektedir.

1.       Kozmetik Ürün Araştırma-Geliştirme
2.       Biyosidal Ürün Araştırma-Geliştirme
3.       Tıbbi Cihaz Araştırma-Geliştirme
4.       Takviye Edici Gıda Araştırma-Geliştirme
5.       Deterjan Araştırma-Geliştirme
6.       Hava Aromatize Edici Ürün Araştırma-Geliştirme
7.       Ürünlerin Teknik Uygunluk için Analizlerinin Yapılması
8.       Ürünlerin Ruhsatlandırılması
9.       Ruhsat Dosyalarının Hazırlanması

Biliyoruz ki, Dünyanın her köşesindeki tüketiciler, sürdürülebilirlik konusunda giderek daha bilinçli ve duyarlı hale gelmektedir. Biz de bu hizmetlerimizin tamamını sürdürülebilir yaşamı destekleyecek şekilde yürütmeye özen gösteriyoruz. Dünyaya saygı duymak, hazinelerini ve içinde barındırdığı tüm yaşamı korumak her şeyden önemlidir. Minimum çevresel etki ile içerik tedarik ederek ve formülasyonlar geliştirerek değer yaratmaya yönelik çabamızı sürdürmeye kararlıyız.

Tüm Ar-Ge faaliyetlerimiz Göktürk’te yer alan Ar-Ge Merkezi binasında gerçekleştirilmektedir.

Çeşitli disiplinlere mensup 22 Ar-Ge personeli toplam 415 m²’lik bir alanda çalışmalarına devam etmektedir.