Kurumsal

Hakkımızda


PİM Grup kozmetik alanında ihtiyaç duyduğunuz her konuda dirsek teması çözüm ortağınızdır. Hızlı, doğru, maliyeti düşük çözümler bulmak için sizin yerinize çalışır.

Ürünlerinizin yasal süreçte ihtiyaç duyacağı analizlerin yapılması, ürün güvenlik değerlendirme raporlarının hazırlanması, Sorumlu Teknik Eleman hizmeti, ÜTS bildirimlerinizin yapılması, etiket validasyonu, Avrupa Sorumlu Kişisi, CPNP kayıtları, Serbest Satış Sertifikası alınması gibi laboratuvar ve danışmanlık hizmetlerimizin yanısıra güncel konularda düzenlediğimiz eğitimler ile bireysel ve sektörel ilerleme için sinerji yaratmaktayız.

Standardize ve tam dökümantasyonu olan doğal hammadde tedariği konusunda da aktif olarak çalışmaktayız.

Misyonumuz


Sektöre tümüyle hâkim; sektörel gelişimin destekçisi ve takipçisi; AR-GE, inovasyon ve geliştirilmeye açık her projeye önem veren; çalışanlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini her koşulda destekleyen; uluslararası standartlarda kaliteye, güvenli ürünlere ve temiz bir çevreye ulaşmayı hedef kabul eden; uluslararası alanda da ilkleri ve ilkeleri ile sürekli öncü olarak sektöründe takip edilen; yeni yollar belirleyen; gizlilik politikasını çalışma prensibinin odağında tutan şeffaf bir iş ortaklığı yürütmektir.

Vizyonumuz


Yüksek tecrübe ve bilgi birikimimizle müşterilerimize sağladığımız güven duygusunun sürekliliğini korumak; ülkemizdeki kozmetik üreticilerine en iyi ve en doğru hizmeti sunarak sektörün gelişimine yön vermek; hizmet ihracatı ile ülke ekonomisine katkı sağlamak; alanındaki tüm gelişme ve yeniliklere uyum sağlayarak toplam kalite anlayışını en temel yapı taşı olarak benimsemek; sektörün pazar lideri ve aranan markası olmaktır.

Değerlerimiz


Başarma Tutkusu: Hedefe götüren ilk adımın başarma tutkusu olduğuna inanırız. Gelişim ve ilerleme, başarma tutkusu ile gerçekleştirilebilir.

Çözüm Odaklılık: Çözüm odaklı olmanın başarıya götüreceğini düşünürüz. İlerlemek, çözüme odaklanmış bir anlayışla mümkündür.

Yenilikçilik: Sürekli büyüme için girişimci ruh ve yenilikçi düşünce ile hareket ederiz.

Değişim: Gelişimin değişimle olduğuna inanırız. Değişime dâhil olmak değil, değişime yön vermek düşüncesiyle çalışırız.

Gelişim: Her alanda sürekli gelişim ana hedefimizdir. İlerleme yolunda en büyük adımın sürekli gelişim olduğuna inanırız.

İlerleme: En büyük hedefimiz durmadan ilerlemektir. Bireysel ilerlemenin, kurumsal ilerlemeye ve toplumsal ilerlemeye sebep olacağını düşünürüz.

Kalite Politikası


1. Sonsuz müşteri memnuniyeti politikasının temeli kabul edilen “Müşteri Odaklılık” ilkesi ile müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak belirleyerek, arzu ettikleri kaliteli ve kapsamlı hizmetleri en uygun maliyetli olarak sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

2. “Başarı Odaklılık” ilkesi ile proaktif yaklaşım yeteneği sayesinde verimli büyümeyi ve çalışmalarını daimi kılmayı,

3. “Yenilikçilik” ilkesi ile yenilikçi ve üretici yaklaşımları destekleyerek; teknik iyileştirme ve her türlü yenilikçi faaliyetler için gerekli yetkinlikleri arttırıcı aksiyonlar alarak devamlılığı sağlamayı,

4. Hizmetlerini; önceden belirlenen zaman ve şartlarda, ulusal ve uluslararası yasal ve diğer gereklere uygun şekilde, güncel teknolojiyi takip ederek eksiksiz sunmayı,

5. Kurmuş olduğumuz kalite yönetim sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

6. Hizmetler ile ilgili oluşabilecek ve oluşan hataları ve sonucundaki etkilerini azaltmak için, gerekli önlemleri almayı ve sürekli geliştirme faaliyetlerini yerine getirmeyi,

7. İnsana, Çevreye, İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun çalışmayı sürdürmeyi,

8. Programlanmış eğitimleri uygulayarak çalışanların sürekli gelişmesini sağlamayı, iç ve dış paydaşları değişen mevzuat kapsamında sürekli güncellemeyi,

9. Kalite sistemini sürekli geliştirmeyi, asgari maliyet ve maksimum hizmet ilkesi ile kaliteden ödün vermeden hizmet sunmayı,

10. Paydaşların ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı, “Kalite Politikası” olarak belirlemiştir.

Hizmetlerimiz


PİM Grup, kozmetik alanında ihtiyaç duyduğunuz her konuda dirsek teması çözüm ortağınızdır. Hızlı, doğru, maliyeti düşük çözümler bulmak için sizin yerinize çalışır.
Ürünlerinizin yasal süreçte ihtiyaç duyacağı analizlerin yapılması, ürün güvenlik değerlendirme raporlarının hazırlanması, Sorumlu Teknik Eleman hizmeti, ÜTS bildirimlerinizin yapılması, etiket validasyonu, Avrupa Sorumlu Kişisi, CPNP kayıtları, Serbest Satış Sertifikası alınması gibi laboratuvar ve danışmanlık hizmetlerimizin yanısıra güncel konularda düzenlediğimiz eğitimler ile bireysel ve sektörel ilerlemeyi amaçlamaktayız.
Standardize ve tam dökümantasyonu olan doğal hammadde tedariği konusunda da aktif olarak çalışmaktayız..

Daha fazla