GMP Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Standardı Nedir?  

GMP (Good Manufacturing Practices) iyi üretim uygulamaları, Kozmetik ürünlerin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde güvenli ve kaliteli bir biçimde üretilmesini sağlamak üzere ham maddelerin kuruluşa girişinden itibaren işlenmesi, ürünün tasarımı, imalatının gerçekleşmesi, paketlenmesi, depolanması ve dağıtımına kadar tüm üretim aşamalarını kapsayan bir standarttır.

Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması

Yönetim sistemlerinin sürdürülebilir olabilmesi için firma içerisinde önceden hazırlanan ve sisteme dâhil olan dokümanlardır. (Prosedürler, Görev Tanımları, Akış Diyagramları, Talimatlar, Planlar, Listeler ve Formlar gibi. )

GMP sadece ürün ve ürünleri oluşturan hammaddeleri değil; personelleri, imalat tesisinde kullanılan cihaz ve ekipmanları, tüm alanları da her yönü ile ele almaktadır. Tüm bu parametreler birlikte değerlendirilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemini kuran firmalar için GMP standardını kurmak ve uygulamak zor değildir.

Bu bağlamda PİM Grup olarak firmanıza süreç odaklı ve %100 oranında kaliteli ürün elde etmek adına çalışan bir sistem kurmak için destek vermekteyiz.

İç Denetim

İç Denetim, ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları (GMP) içinde yer alan tüm faaliyetlere, hedeflenen noktalara ulaşılıp ulaşılamadığının ve dökümante edilmiş yönetim sistemleri ile ilgili planlanan düzenlemelere uyulup uyulmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının tespit edilmesi için denetçiler tarafından denetim formunda verilen soru listelerine göre sistematik ve tarafsız olarak yapılan denetimi ifade etmektedir.

İç denetim, prosedürlere uygun olarak hazırlanan ayrıntılı bir program çerçevesinde üretim, kalite kontrol ve kalite güvence faaliyetlerini içerecek şekilde yılda en az 2 (iki) defa olmak üzere periyodik olarak gerçekleştirilmelidir.

Talebiniz doğrultusunda PİM Grup farkındalığı yüksek, deneyimli, hazırlıklı, ilgili ve tarafsız olarak firmalarınızı Bakanlık denetimlerine hazırlamaktadır. 

Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzu’nu incelemek için tıklayınız.