Renk, koku, görünüm, pH, yoğunluk, viskozite gibi özelliklerin belirlenmesi için yapılan testlerdir. Hammadde ve bitmiş ürünlerinizin spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığını tespit etmek, bitmiş ürünlerinizde spesifikasyon oluşturmak için yapılan testlerin yanı sıra “içerir”/”içermez” iddialarının kanıtlanması için gerekli testler de laboratuvarlarımız tarafından yapılmaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 10.05.2016 tarihinde  yayınlanan kozmetik ürünlerde “Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuz 01.12.2020 tarihinde yine kurum kararı ile iptal edilmiştir.

Bu kılavuza göre; kullanıcı sağlığına olumsuz etkilerin önlenmesi açısından, ağır metallerin kabul edilebilir safsızlık sınır değerleri aşağıdaki parametrelere göre değişmekteydi.

a) Kozmetik ürünler için sınır değerler;

 • Kurşun: 20 ppm
 • Arsenik: 5 ppm
 • Kadmiyum: 5 ppm
 • Cıva: 1 ppm
 • Antimon: 10 ppm

b) Diş macunları(mukoz membrana uygulanan ürün) için kabul edilebilir en yüksek sınır değerler;

 • Kurşun: 1 ppm
 • Arsenik: 0.5 ppm
 • Kadmiyum: 0.1 ppm
 • Cıva: 0.2 ppm
 • Antimon: 0.5 ppm

İlgili kılavuz iptal edilmiş olsa da ağır metallerin kozmetik ürünlerde kullanımı yasaktır. Bununla beraber iyi üretim uygulamaları koşullarına göre uzaklaştırılamayan miktarın üründe bulunması bu yasak kapsamında değerlendirilmez.

Ürün içeriğinde yer alan her bir bileşenden gelecek ağır metal safsızlıklarının tümü ürün güvenlilik değerlendirme raporu hazırlanırken değerlendirilerek kozmetik ürünün insan sağlığı için risk teşkil etmeyeceğinin gösterilmesi gereklidir. Avrupa birliğinde de bu şekilde bir yol izlenmekte olup teknik gelişmeler ışığında daha saf bileşenlerin elde edilmesine olanak sağlanması sebebi ile ağır metaller için limit verilmesine ihtiyaç kalmaması sebebiyle ilgili kılavuz iptal edilmiştir.

Laboratuvarlarımızda Yapılan Fiziksel/Kimyasal Analizler

 • Organoleptik Testler (görünüş renk, koku)
 • pH Değeri
 • Kırılma İndisi
 • Bağıl Yoğunluk
 • Viskozite
 • Allerjen Tayini
 • Etanol Tayini
 • Metanol Tayini
 • Paraben Tayini
 • Fenoksietanol Tayini
 • Benzoik Asit Tayini
 • Sorbik Asit Tayini
 • Polietilen Glikol Tayini
 • Silikon Dioksit Tayini
 • Isopropil Alkol Tayini
 • Hidrojen Peroksit Tayini
 • Ağır Metal Tayini (Pb, Cd, As, Hg, Sb)
 • Parafin Aranması
 • Boya Aranması
 • SLES Aranması
 • SLS Aranması
 • Aseton Aranması
 • Serbest Amonyak Aranması
 • Bağlı Amonyak Aranması
 • Domzu DNA’sı Aranması
 • Asitlik
 • Asit Değeri
 • Peroksit Değeri
 • İyot Değeri
 • Ester Değeri
 • Nem Tayini
 • Su Miktar Tayini
 • Su Aktivitesi
 • Alkol Derecesi
 • Ambalajda Ağır Metal Tayini
 • Ambalajda Pb ve Cd Tayini
 • Migrasyon Analizi
 • Ftalat Analizi
 • Toplam yüzey Aktif Madde Miktarı
 • Katyonik Aktif Madde Miktarı
 • Anyonik Aktif Madde Miktarı
 • Sabunda Nem ve Uçucu Madde Miktarı
 • Sabunda Toplam Alkali Miktarı
 • Sabunda Toplam Yağ Miktarı
 • Sabunlaşma Değeri
 • Sabunlaşmayan Madde Miktarı
 • Yağ Asidi Kompozisyonu