Sürdürülebilirlik, kaynakların sömürülmediği, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal değişimin uyum içinde olduğu ve insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek için korunduğu dengeli bir ortamda değişimin sağlanması olarak tanımlanmaktadır.

Yeşil mutabakat kapsamında, 2050 yılına kadar, sera gazı emisyonunun olmadığı, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına dayanmadığı, iklim değişikliğini önlemeye yönelik çalışmaların hız kazandığı bir süre hedeflenmektedir.

Temel Başlıklar:

1.       Kurumsal Karbon Ayak İzi

2.       Ürün Karbon Ayak İzi

3.       Su Ayak İzi

4.       Ürün Yaşam Döngüsü

5.       Sürdürülebilirlik

Neden Gerekli?

·         İklim Krizi

·         Yeni Regülasyonlar

·         Yeşil Mutabakat

Temel Yeşil Mutabakat Hedefleri:

  • 2030 ve 2050 AB iklim hedeflerini geliştirmek,
  • Yenilenebilir enerjiye geçiş,
  • Yeşil ve döngüsel bir ekonomi,
  • İnşaat sektöründe çevreci bir yaklaşım,
  • “0” kirlilik hedefi,
  • Bio-çeşitliliği korumak ve iyileştirmek,
  • Gıda sistemini dönüştürmek,
  • Sürdürülebilirlik,

Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD): AB’nin Yeşil Mutabakat hedeflerini uygulamada gerekecek yatırım ve ekstra maliyetlerden dolayı Avrupa pazarına gerekli karbon emisyon önlemlerini almayan ülkelerden gelen ürün miktarlarının olası artışının önüne geçmek için geliştirdiği bir stratejidir.

Sınırda karbon düzenlemesine (SKD) göre, AB’ye ihracat yapan firmalar, 2023 yılı ile başlayıp 2025 yılı sonunda sona erecek bir geçiş aşamasında, nihai sistemin uygulamaya konması için zaman vererek, mallarında bulunan emisyonları herhangi bir mali düzenleme ödemeden raporlamak zorunda kalacaklar.

Kesin sistem 2026 yılında faaliyete geçtiğinde AB ithalatçıları bir önceki yıl AB’ye ithal ettikleri ürün miktarları  ve ürünle ilişkili emisyon miktarını beyan etmek zorunda kalacaklardır.

Emisyon miktarınıza yönelik vergilendirme yapılacağından dolayı ihracatlarınızda fazla vergi ödemek durumunda kalmamanız açısından birlikte çalışmalara başlayalım!!!

Linki tıklayarak ”firma tanıma ve farkındalık anketini” doldurup iletmeniz halinde tüm süreçle ilgili detaylı bilgi tarafınıza verilecektir.