Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Tebliğ 23 Aralık 2017 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yapılan bildirimler, Tebliğ’in kaldırılması ile Deterjan bildirim işlemleri yapılmasına gerek kalmadan piyasaya arz edilebilecektir. Deterjanların kontrolleri piyasa gözetimi ve denetimi olarak gerçekleştirilmektedir.

27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazete ’ de yayımlanan DETERJANLAR HAKKINDA YÖNETMELİK, deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arz edilmesine ilişkin;

a)  Deterjanlarda bulunan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğine dair kuralları,

b) Biyolojik parçalanabilirlik açısından yüzey aktif maddeler üzerindeki kısıtlamaları ya da yasaklamaları,

c)  İçerdikleri koku alerjenleri de dahil olmak üzere deterjanların etiketindeki ek bilgilere ilişkin kuralları,

d) İmalatçıların Bakanlığa ve sağlık personeline ibraz etmek üzere bulundurması gereken bilgileri,

e) Tüketicilere yönelik çamaşır deterjanlarında ve tüketicilere yönelik otomatik bulaşık makinesi deterjanlarında fosfat ve diğer fosfor bileşiği içeriğine dair kısıtlamaları, kapsar.

Deterjan Teknik Dosyası için Gerekli Dokümanlar

1. İçerik veri belgesi,

2. İmalatçı firma tarafından beyan edilen formülde yer alan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belge veya Bakanlık tarafından istenmesi halinde biyolojik parçalanabilirlik oranlarını gösteren belgenin ilgili Bakanlık yetkilisine gönderileceğini taahhüt eden, formülde yer alan yüzey aktif maddelerin imalatçısı tarafından verilmiş taahhütname,

3. Bitmiş ürün spesifikasyonu,

4. Hammaddelere ait güvenlik bilgi formu,

5. Bitmiş ürüne ait güvenlik bilgi formu ve güvenlik bilgi formu hazırlayıcısının diploması,

6. Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ±%5 ağırlık arasında olmak üzere yüzde miktarı ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,

7. Piyasaya arz edilen ürünün etiketi/ambalajı üzerinde ve ticari reklam veya ilanında yer alan somut iddiaları bilimsel nitelikte çalışmalarla ispatlayan belgeler,

8. Ürüne ilişkin orijinal etiket örneği (Türkçe dilinde olmalı.),

9. İthal ürünler için Serbest Satış Sertifikası.

Piyasa gözetim ve denetimlerine göre mevzuata uygun olarak;

  • Etiket hazırlığı,
  • Teknik Dosya hazırlığı,
  • Güvenlik Bilgi Formu hazırlığı (GBF / MSDS),
  • Testler, 
  • Serbest Satış Sertifikası başvuruları,

Deterjan Ruhsatlandırma işlemleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.