Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi ve CMR Maddeler Eğitimi

Eğitimin birinci bölümü EC 1223/2009 Yönetmeliği ve ülkemizdeki Kozmetik Kanunu, Yönetmeliği, Ekleri, Kılavuzları hakkında bilgilendirme, kozmetik ürün güvenlik değerlendirme raporu hazırlama konusunda teorik ve pratik bilgiler ile örnekleri içermektedir. İkinci bölümde kozmetik ürünlerde CMR maddelerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hakkında açıklayıcı bilgi verilmektedir.

Kozmetik Kılavuzlar Eğitim Programı

Program, kozmetik sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyenlere kozmetik mevzuatına bağlı olarak yayınlanmış kılavuzların içeriği, yorumlanması ve uygulanması hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır.

Sektörde çalışan teknik personelin rutin işleri arasında bu kılavuzları detaylı inceleyip değerlendirme ve uygulamaya geçirme fırsatı bulması çok zordur. Ancak bu kılavuzlar yasal olarak kanun ve yönetmelikten sonra bağlayıcıdır ve bilinmesi/uygulanması gerekir. Kanun ve yönetmelikte detaylı açıklanmayan konular kılavuzlarda detayları ile yer almaktadır.

3 günlük eğitim, günlük rutinimizden çıkıp kılavuzları detaylı incelemek, içeriğine hakim olmak amacıyla planlanmıştır.

Kozmetiğe Giriş Eğitim Programı

Kozmetik sektöründe çalışmak isteyenlere, kozmetik ürünlerin üretimi, ürün geliştirme, hazırlanan ürünlerin kalite kontrol işlemleri, kalite güvence, kalite kontrol, stabilite, ürünün cilt ile uyumunu ve etkinliğini değerlendirme, ürün güvenliği ve yasal uygulamalar konularında teorik ve pratik bilgileri kazandıracak şekilde hazırlanmış bir eğitimdir.

Kozmetik sektörüne donanımlı personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır