5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince kozmetik ürünlerin piyasaya arz edilmeden önce ürün takibini sağlayabilmek için Bakanlığın ürün takip sistemi ÜTS platformuna bildiriminin yapılması zorunludur. Ayrıca, Kozmetik Kanununun Bildirim ve Denetim başlıklı 3’üncü maddesi kapsamında kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı’na bildirimde bulunulması zorunlu olup, ÜTS kayıt işleminden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.

Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulmaksızın kozmetik ürün üretmek, ambalajlamak, ithalat müessesesi açmak veya işletmek veya ilk bildirimden sonra yapılan değişiklikleri bildirmeksizin bir müessesenin faaliyet sahasını genişletmek yasaktır. Bu yasaklardan herhangi birine uymayan üreticiye yirmi bin Türk Lirası para cezası uygulanır.

Yapılan kozmetik ürün bildirimlerine istinaden Bakanlıkça bildirimin kayda alındığına dair herhangi bir yazı veya belge düzenlenmemektedir. Bildirimi yapılan kozmetik ürünler hakkında 5324 ve 4703 Sayılı Kanunlarda belirtilen tüm sorumluluklar ilgili kanunlarda tanımı yapılan üreticiye aittir.

Bu sebeple ÜTS kaydı yapılan ürünün gerek formülasyon gerekse ambalajları (iç ambalaj ve varsa kutu tasarımı) kozmetik mevzuatına uygun olmak zorundadır. Bildirimde yanlış ya da eksik bilgi sunulmaması ciddi önem arz etmektedir.”

Ürün Takip Sistemi (üts) üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden bir diğeri ise ihracat sertifikası (serbest satış sertifikası) düzenlenmesidir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na kayıtlı olan yerli kozmetik üreticilerinin Türkiye’de bulunan üretim yerlerinde kendilerine ait markaları ile üretilen kozmetik ürünlerine, ayrıca yurt dışında bulunan marka sahibi firmalar adına yazılı yetkilendirme ile üretilerek ÜTS kaydı işlemleri yapılan ve ihracatı yapılacak olan kozmetik ürünlere ilişkin ihracat sertifikası başvuruları elektronik ortamda yapılmaktadır. Kurumsal Tahakkuk ödemesinin yapılmasından sonra Kurum tarafından düzenlenen sertifika (ıslak imza ve soğuk damga yapılarak) onaylanarak elektronik imzalı üst yazı ekinde kayıtlı firma adresine gönderilir. Uygun olmayan ve/veya eksik başvurular firmaya yazı ile bildirilir.

PİM Grup olarak yukarıda sıralanan hizmetlerin tamamını tek bir kanaldan sunmaktayız.

Ürünlerinizin kozmetik kanunu, yönetmeliği ve ilgili tüm kılavuzlara uygunluğunun sağlanarak ÜTS bildiriminin yapılmasının ardından piyasaya arz edilmesi veya ihracatı konusunda deneyimli ekibimizden destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.