İngiltere 1 Ocak 2021 itibariyle Brexit sürecini tamamladı ve İngiltere için yeni bir dönem başladı. İngiltere merkezli sorumlu kişiler bu tarihten itibaren CPNP hesaplarına erişemeyecek. Ancak, Kuzey İrlanda merkezli sorumlu kişiler erişime sahip olmaya devam edecektir. Erişim kısıtlaması sisteme beyan edilen posta kodu temelinde uygulanacaktır. Kuzey İrlanda posta kodları korunacak, kalan tüm İngiltere posta kodlarının CPNP ile bağlantısı kesilecektir.

Büyük Britanya (GB) Hükümeti Ürün Güvenliği ve Standartları Dairesi (OPSS), şirketlerin 1 Ocak 2021’den itibaren GB pazarında bulunan kozmetik ürünlerinin bildirilmesine olanak tanıyan Submit Cosmetic Portal Notification (SCPN) portalı getirmiştir.

Bundan sonraki süreçte Büyük Britanya’ya (İngiltere, İskoçya ve Galler) ihraç edilen tüm ürünlerin, SCPN (Submit Cosmetic Products Notification) bildirimlerinin yapılması aracılığıyla ürün güvenliği standartları ofisine (OPSS) bilgi vermiş olması gerekmektedir.

Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisine (OPSS) Kozmetik Ürün Bildirimi Nasıl Yapılır?

1 Ocak 2021 itibariyle GB piyasasında bulunan ve sunulacak olan tüm ürünler, SCPN aracılığıyla bildirilmiş olmalıdır.

Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca;

 • 31 Aralık 2020’den önce Birleşik Krallık pazarındaki mevcut ürünler* 1 Ocak 2021’den itibaren 90 gün içinde SCNP’ye bildirilmelidir.
 • Büyük Britanya pazarı için yeni ürünler** ise SCNP’ye piyasaya arz öncesi bildirilmelidir.
 • Kuzey İrlanda pazarına arz edilmesi amaçlanan ürünler, AB kurallarına uyduğundan, AB kozmetik ürünleri bildirim portalına (CPNP) bildirilmeye devam etmelidir.

*Büyük Britanya pazarındaki mevcut ürünler: Büyük Britanya tüketicilerinin kullanımına sunulan ve AB’ye göre önceden bildirilmiş kozmetik ürünler içindir.
**Büyük Britanya pazarı için yeni ürünler: AB’nin CPNP’sinde bildirilmeyen ve 31 Aralık 2020’den sonra GB pazarına sürülen kozmetik ürünler içindir.

OPSS’ye kozmetik bir ürün hakkında bilgi vermezseniz para cezası ve 3 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu para cezası İngiltere ve Galler’de sınırsız veya İskoçya’da ise 5.000 £ ‘ya kadar olabilir.

Submit Cosmetic Portal Notification (SCPN) Kaydı Yapılırken Ürün Güvenliği Ve Standartları Ofisine (OPSS) Bildirilmesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

 • Kozmetik ürünün adı, kategorisi ve tanımlanması
 • Sorumlu Kişi (RP)* bilgileri,
 • Ürün bilgi dosyasının tutulduğu adres
 • Acil durumlarda iletişim kurulacak gerçek kişinin iletişim bilgileri
 • Çerçeve formülasyon
 • Nanomateryal madde içeriği tanımı ve detayları
 • 1A veya 1B kategorisindeki kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik (CMR) olarak sınıflandırılan maddelerin tanımlanması
 • Orijinal etiket ve ilgili ambalajın fotoğrafı

* Responsible Person, (UK RP) düzenlemelere uyulmasını sağlamaktan sorumlu kişi veya şirkettir.

Yeni rejim altında GB pazarına yerleştirilen kozmetik ürünler için Birleşik Krallık merkezli bir Sorumlu Kişi olmalıdır. İşletmelerin, AB sorumlu kişi ayrıntıları dahil edildiği sürece, ürün etiketlerine Birleşik Krallık Sorumlu Kişisi ayrıntılarını dahil etmeleri için 2 yıllık bir geçiş dönemi vardır. Bu, mevcut stokların kullanılmasına izin verecek bir uygulamadır. Sorumlu Kişinin diğer yükümlülükleri daha önce olduğu gibi kalır – Ürün Bilgi Dosyasını (PIF) saklamalı ve istendiğinde piyasa gözetim ve yürütme yetkililerine sunmalıdırlar. GB pazarına yerleştirilen ürünler için sorumlu bir kişi NI’da yerleşik olabilir. NI pazarından sorumlu bir kişi GB’de bulunamaz.

1 OCAK 2021 ÖNCESİ CPNP KAYDI YAPILAN ÜRÜNLERİNİZ İÇİN;

Şuanda CPNP’ de kaydı bulunan ve Brexit’ ten sonra İngiltere’de satılmaya devam edecek ürünler için, mevcut CPNP bildirimlerini doğrulayan yeni İngiltere bildirim portalına yükleme yapılabilecektir. RP’lerin mevcut ürünlerle ilgi bildirimleri için 90 günlük bir geçiş süresi verilmiştir.

KİMLER SCPN (SUBMIT COSMETIC PORTAL NOTIFICATION) BİLDİRİMİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR?

Birleşik Krallık merkezli bir sorumlu kişi (UK RP) tarafından SCPN bildirimi gerçekleştirilmektedir.

Birleşik Krallık’ta yerleşik olması gereken sorumlu kişi;

 • Üretici,
 • İthalatçı,
 • Distribütör, ürünü kendisinin olarak etiketlemesi durumunda (örneğin, marka adını kullanarak)
 • Atanmış bir şirket veya kişi (üretici veya ithalatçı tarafından yetkilendirilen) olabilir.

KOZMETİK BİR ÜRÜNÜN SCPN KAYDI YAPILMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN EKSİKSİZ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

 • Kozmetik ürünün kategorisi ve adı,
 • Sorumlu kişinin adı ve adres bilgisi,
 • Ürün Bilgi Dosyasının (PIF) tutulduğu yer,
 • Acil sorular için isimlendirilmiş bir kişinin ayrıntıları,
 • Kozmetik ürünün içerdiği nanomalzemelerin ayrıntıları,
 • Kozmetik ürünün içerdiği kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik (CMR) maddelerin ayrıntıları,
 • Hammaddelerin INCI isimlerinin yer aldığı formülasyon bilgileri,
 • Ürün etiket çalışmaları,
 • Ürün görselleri,
 • (BEIS (Department for Business, Energy& Industrial Strategy) kuruluşu tarafından tanınan bir güvenlik değerlendiricisi tarafından hazırlanacak ürün güvenlik değerlendirme raporu

TÜM ÜRÜN AMBALAJLARINDA 31 ARALIK 2022’DEN İTİBAREN BİRLEŞİK KRALLIK SORUMLU KİŞİSİNİN ADI VE ADRESİ BULUNMALIDIR.