Mevzuat
Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürülmek istenen kozmetik ürünlerle ilgili mevzuat, Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration, FDA) tarafından düzenlenmektedir. Uygulanabilir mevzuat Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası’nı (Federal Food, Drug and Cosmetic Act, FD&C Yasası) ve Adil Paketleme ve Etiketleme Yasasını (Fair Packaging and Labeling, FPLA) içerir. Ek olarak, Kaliforniya Proposition 65 (Prop 65) adlı özel kanun gibi bazı eyaletlere özgü düzenlemeler de vardır.

Kozmetik Ürün Tanımı
FD&C Yasası, kozmetikleri “temizlemek, güzelleştirmek, çekiciliğini arttırmak veya görünümünü değiştirmek için insan vücuduna sürülerek, dökülerek, serpilerek, püskürtülerek veya başka şekilde uygulanması amaçlanan ürünler” olarak tanımlamaktadır. [FD&C Act, sec. 201 (i)]

ABD’de kozmetik ürünler, kullanım amaçları, kullanılan iddialar, tüketici algıları ve içerikleri göz önünde bulundurularak tanımlanmaktadır. Bir ürün kozmetik, ilaç veya her ikisi olarak sınıflandırılabilir.

Güvenlik Gereksinimleri
Kozmetik firmaları ürünlerinin güvenlik ve yasal uyumluluğunu sağlamak zorundadır. Ürün, uygun şekilde etiketlenmeli ve pazarlanmalı, yasaklanmış içerik içermemeli ve kısıtlanmış içerik maddeleri durumunda, ilgili kısıtlamalara uymalıdır. Ürünün renklendirici içermesi durumunda, kullanılan renklendiricinin kozmetik ürünlerde kullanımı onaylanmış renklendiriciler listesinde mutlaka bulunuyor olması gerekir.

ABD düzenlemeleri, ürünlerin ve bileşenlerinin güvenliğini nasıl göstereceğine/sağlayacağına ilişkin belirli şartlar sunmaz. Bu durum üreticilere bırakılır, ürünlerinin güvenliği tamamen kendilerinin sorumluluğundadır.

Etiketleme
Kozmetik ürünlerde etiketler, FD&C Yasası ve FPLA tarafından belirtilen etiketleme gereksinimlerine göre düzenlenmeli ve etiketler sadece kozmetik iddiaları içermelidir. Aksi takdirde, ürün FDA tarafından yanlış sınıflandırılmış olarak değerlendirilebilir ve satıştan kaldırılabilir.

Kayıt Süreci
Kozmetik ürünler, Amerika pazarına sunulmadan önce FDA onayı gerektirmez. Sadece renklendirici maddeler FDA tarafından verilmesi gereken bir ön onay gerektirir.

FDA, Gönüllü Kozmetik Kayıt Programını Voluntary Cosmetic Registration Program (VCRP) yürütmektedir ve şirketleri buna katılmaya teşvik eder. Kozmetik ürünlerin Amerika’da kozmetik ürün kaydının yapılabilmesi için ürünlerin Amerika pazarında hâlihazırda bulunuyor olması gerekmektedir. Ancak ürünler Amerika pazarına girdikten sonra firmalar oradaki faaliyetleri ve kozmetik ürünleri hakkında bilgi vermeleriyle birlikte VCRP’ye katılabilirler.

VCRP, ücret karşılığı satılmayan kozmetik ürünler ve sadece profesyonel amaçlı kullanılan kozmetik ürünleri kapsamaz.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.