Yeni AB Kozmetik Mevzuatında Madde 13’de Avrupa merkezi Kozmetik ürün bildirimi açıklanmıştır. CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), Avrupa birliğine üye ülkelere ihraç edilecek kozmetik ürünleriniz için ücretsiz, online Kozmetik Ürün Bildirim sistemidir.

Avrupa’da bir kozmetik ürün piyasaya sürülmeden önce Sorumlu Kişi tarafından elektronik ortamda CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) isimli portala her bir ürün kaydının yapılması gerekmektedir.

Sorumlu Kişi CPNP portalı üzerinden Komisyona aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim yapar:

  • Kozmetik ürünün kategorisi, adı ve tanımlanması
  • Sorumlu Kişi’nin adı ve adresi, Ürün Bilgi Dosyası’nın kolayca ulaşılabileceği adres
  • İthalatın yapıldığı ülke,
  • Ürünün pazara sürüleceği ülkeler,
  • Gerektiği zaman iletişime geçilecek kişinin bilgileri,
  • Ürün nanomateryal içermesi durumunda bu nanomateryalin IUPAC ismi gibi tanımlamalar ve Yönetmelikte Ek 2’den Ek 6’ya kadar olan bölümde belirtilen ve verilmesi istenen bilgiler, öngörülebilen maruziyet miktarı,
  • Ürün 1272/2008 sayılı CLP tüzüğüne göre 1A ve 1B kategorisinde CMR madde içeriyorsa, bu maddelerin Cas ve EC numaraları.

Kozmetik bir ürün markette yerini aldığında Sorumlu Kişi Komisyona etiketleme ve ambalaj hakkında bilgi verilmelidir.

PİM Grup olarak yukarıda sıralanan hizmetlerin tamamını tek bir kanaldan sunmaktayız.