Nominal Miktar Biriminin Kısaltma Kurallarına İlişkin Duyuru