Mevzuat
Kanada’da tüm kozmetik ürünler ulusal halk sağlığından sorumlu olan Kanada hükümeti departmanı olan Health Canada’nın denetimindedir. Kozmetik ürünü satan firmalar Gıda ve İlaç Yasası, Kozmetik Yönetmelikleri, Tüketici Paketleme ve Etiketleme Yasası şartlarına uymak zorundadır. Bunlara ek olarak, Kanada Çevre Koruma Yasası da ürün içerikleri kapsamında dikkate alınmalıdır.

Kozmetik Ürün Tanımı
Gıda ve İlaç Yasası bir kozmetik ürününü şu şekilde tanımlar; deodorant ve parfümler de dahil olmak üzere, cilt, saç veya dişlerin temizliğinde veya daha iyi duruma getirilmesinde kullanılmak üzere üretilen, satılan veya sunulan herhangi bir madde veya karışımlardır. Bu tanım, endüstriyel üretimi olan kozmetik ürünlerin yanında el yapımı ürünleri, yalnızca profesyoneller tarafından kullanılan ürünleri de içerir.

Bunun yanında, bir ürünün kozmetik ya da ilaç olarak sınıflandırılması ürünün iddialarına ve bileşenlerine de bağlıdır.

Güvenlik Gereksinimleri
Üreticiler, Kanada pazarında sunulacak olan ürünlerinin tüketiciler için güvenli olmasını sağlamak zorundadırlar. Ürünlerin sağlık açısından risk oluşturmaması için, temiz koşullar altında üretilmesi, hazırlanması, korunması, paketlenmesi ve saklanmasının sağlanması gerekmektedir. Ancak, Kanada mevzuatı kozmetik ürünlerin güvenliğinin nasıl kanıtlanması gerektiğini tam olarak açıklamamaktadır.

Kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklanmış ve sınırlanmış bileşenlerle ilgili bir bileşen listesi (Cosmetic Ingredient Hotlist) bulunmakta olup, bu liste aynı zamanda bazı bileşenlerin kullanılması durumunda belirtilmesi gereken uyarıları da içermektedir.

Etiketleme
Kozmetik ürünler; Gıda ve İlaç Yasası, Kozmetik Yönetmeliği, Tüketici Paketleme ve Etiketleme Yasası, Tüketici Paketleme ve Etiketleme Yönetmeliği, Tehlikeli Ürünler Yasası ve Tüketici Kimyasalları ve Ambalajları Yönetmeliği tarafından belirtilen etiketleme şartlarına uymalıdır. Etiketlerde özellikle İngilizce ve Fransızca olarak yazılması zorunlu olan kısımlara dikkat edilmelidir.

Bildirim Süreci
Kozmetik ürünler Kanada’da satışa başladıktan 10 gün sonra Health Canada’ya bildirilmelidir. Aksi takdirde ürünlerin Kanada’ya girişi iptal edilebilir ya da ürünler satıştan kaldırılabilir.

Kozmetik ürünlerin bildirimi, Kozmetik Bildirim Formunu (CFN) doldurulmasıyla, üretici, ithalatçı veya onların yetkilendirdiği bir bildirici tarafından yapılabilir. Kozmetik Bildirim Formunda belirtilmesi gereken bilgiler şunlardır:  ürün tanımı, ürünün Kanada’daki ilk satış tarihi, ürün fonksiyonu ve formu, ürün içerikleri ve konsantrasyonları, üretici/ithalatçı/distribütörün iletişim bilgileri, ürün görselleridir. Bazı ürünler için  ek belgelerde talep edilebilmektedir.

Bununla birlikte, Ürünlerin güvenliğine ve yasal tüm gereklilikleri karşıladığına dair tüm sorumluluk üreticiye aittir. Yapılan ürün bildiriminin kabul edilmiş olması Kanada hükümetinin bu ürünleri onayladığı anlamına gelmez.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.