BAE’ye kozmetik ürün ihracatı yapmak isteyen firmaların ticaret lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Ticaret lisansı olmayan firmalar, distribütör bir firmanın ticaret lisansını kullanarak ürün ihracatı yapabilirler. PİM Grup olarak hem ticaret lisansı almanız, hem de distribütör firma konusunda hizmet sunuyoruz.

Ticaret lisansı alındıktan sonra ülkedeki kişisel bakım sektörünü düzenlemekten ve denetlemekten sorumlu hükümet organ olan ESMA’ya başvurulur. Ürünler ESMA gerekliliklerini karşılıyorsa, ESMA portalına kaydedilir ve ücretlerin ödenmesinden sonra ECAS uygunluk sertifikası verilir. Sertifikanın geçerliliği 1 yıldır ve geçerlilik süresinin bitiminden en az bir ay önce yenilenmelidir. Bu belge sayesinde ithal ürünlerin ülkeye girişine ve dağıtılmasına izin verilir.

Uygunluk sertifikası alındıktan sonra ürün satışa sunulmadan önce BAE’deki ilgili Kuruma (Municipality) tescil ettirilmesi gerekmektedir. Örneğin Dubai için “Dubai Municipality” kurumuna başvuru yapılmalıdır. Bu tescil 5 yıl geçerlidir.

Ürünler aynı zamanda ilgili emirliğin uygunluk testinden geçmelidir (CPSS-Consumer Products Safety Section). “Test Edilmiş” ürünlerin ilgili belgeleri sisteme yüklenir ve ürünler kaydedilir.

Bu işlemlerin sonucunda ürününüz ihracat ve satış yapmaya hazırdır.

Gerekli belgeler:

 • Hammaddeleri ve ilgili yüzdeleri listeleyen onaylı bir belge,
 • Menşei ülkedeki ilgili makam tarafından düzenlenen serbest satış sertifikası,
 • Ürünün temsili resmi ve etiketi,
 • Ürünün Sağlık ve Güvenlik raporu,
 • Üretici veya marka sahibi tarafından imzalanmış ve/veya kaşelenmiş analiz raporu,
 • GMP sertifikası (yerel olarak üretilen tüm ürünler için gereklidir),
 • Serbest Satış Sertifikası (Menşei Ülkedeki Devlet Makamı Onaylı),
 • İçerik Raporu/Laboratuvar Test Raporu (Üretici veya marka sahibi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş).

Etiketleme kuralları:

Etiket üzerindeki bilgiler bilimsel veya laboratuvar onaylı olmalı, doğru olmalı ve yanıltıcı olmamalıdır.

Etikette bulunması gereken bilgiler;

 • Ürünün ve markanın adı, üreticinin / tedarikçinin / distribütörün adı ve adresi,
 • İngilizce ve Arapça yazılması gereken bölümler; ürün işlevi/nasıl kullanılır, uyarı talimatları ve önlem bilgileri, güvenli kullanım için saklama talimatı,
 • Menşei ülke, ürünün nominal miktarı, son kullanma tarihi/açıldıktan sonraki kulanım süresi, kullanım koşulları, uyarı ifadeleri ve önlem bilgileri, parti numarası, ürün işlevi,

NOT:

 • Ürünlerin içeriğine göre farklı süreç ve ücretlendirilmelerin yapılabileceğini göz önünde bulundurunuz.
 • Ürünlerin içeriğine göre ilgili emirlik yetkilileri ürünlere ait testlerin gerekli emirliğin laboratuvarlarında yapılmasını talep edebilir.

ESMA: Emirates Authority for Standardization and Metrology

ECAS: Emirates Conformity Assessment System