Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası (PIF – ÜBD – Product Information File), hazırlanması teknik bilgi ve uzmanlık isteyen önemli bir detaydır. Piyasaya arz edilecek her kozmetik ürün ayrı ayrı, gerekli tüm teknik detayların bir araya getirilmiş halidir.

Ürün Bilgi Dosyası, ürünler piyasaya arz edildikten sonraki on yıl süresince, etiketinde yazan adreste Sorumlu Kişi tarafından muhafaza edilmelidir. Sorumlu Kişi, yetkili makamların ilgili dosyanın dilini kolayca anlayabileceğinden emin olmalı, gerekli hallerde güncellemeler yapmalıdır. Güvenli bir alanda saklanmalı, elektronik format da dahil olmak üzere farklı formatlarda erişilebilir olmalıdır. Dosya içerisindeki bilgiler daima güncel kalmalı, ürünle alakalı herhangi bir değişiklik yapıldığında güncel bilgiler dosyaya aktarılmalıdır. Aynı şekilde, ürüne dair istenmeyen bir etki ya da benzeri beklenmeyen bir sonuç olduğunda, ürün bilgi dosyası da bu kapsamda güncellenmelidir.

AB Mevzuatına Göre Ürün Bilgi Dosyası

Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatı’nın 1223/2009/EC sayısı gereğince aşağıdaki hususlar, ürün bilgi dosyası içerisinde asgari düzeyde yer alması gerekenler:

A) Ürün Tanımı – Kategoriler

B) Güvenlik Raporu

Bölüm1 – Güvenlik Bilgisi
Bölüm 2 – Güvenlik Değerlendirmesi

C) İddia Edilmiş Etkilerin Kanıtlanması

D) GMP (İyi imalat uygulamaları) Uyumuna Dair Beyan

E) Üretim Metodu

F) Etiketleme

G) Ciddi İstenmeyen Etki Verileri

H) Hayvan Testleri Verileri

Türkiye Kozmetik Kanunları gereğince, denetim durumlarda ürün bilgi dosyası en geç 3 (üç) iş gününde etikette belirtilen adreste hazır olmalıdır.

Ürün Bilgi Dosyası Şunları İçermeli:

  • Kozmetik ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı, parfüm bileşeni olması halinde bileşim kodu ve tedarikçinin kimliği,
  • Bitmiş ürün ve hammaddenin fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyonu,
  • İyi imalat uygulamaları kılavuzuna üretim metodları,
  • Bitmiş ürünün insan sağlığı için güvenliği değerlendirmesi,
  • Güvenlik değerlendirmesini yapacak kişinin ismi, adresi ve bu kişinin yeterli tecrübe ve donanıma sahip olduğunun ispat edilmesi,
  • İnsan sağlığı açısından istenmeyen etkiler görülürse, bu etkilere dair var olan veriler,
  • Ürüne dair etki iddialarının ispatına dair bilimsel veriler,
  • AB ülkeleri dışındaki ülkelerin düzenlemeleri ya da mevzuatları gereğince, hayvanlar üzerinde yapılmış testlerin sonuçları.

Türkiye ve Avrupa Birliği için Ürün Bilgi Dosyası hazırlama ve dosyanın tüm kontrollerinin yapılması için ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetleri firmamız tek kanaldan size sunmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.