Sorumlu Teknik Eleman, diğer adıyla Kozmetik Mesul Müdür, Türkiye Kozmetik Yönetmeliği ve alakalı kılavuzlara paralel olarak kozmetik ürünlerin üretimi, pazara sunulması ve diğer ülkelerden ithal edilen kozmetik ürünlerden sorumludur. Sorumlu teknik eleman bulundurmayan firmalar piyasaya üretilmiş ya da ithal edilmiş kozmetik ürünleri arz edemez ve yine sorumlu teknik eleman (kozmetik mesul müdür) bulundurmayan firmalara 5324 sayılı Kozmetik Yasası gereğince 10 bin TL’den başlayan para cezaları uygulanmaktadır.

Sorumlu Teknik Eleman (Kozmetik Mesul Müdür) Kimdir?

Bir Eczacı, Kozmetik Mesul Müdür olabilir. Eczacı dışında, Biyolog, Mikrobiyolog, Biyo-kimyager, Kimyager, Kimya Mühendisi sıfatını taşıyan kişiler de en az 2 yıl kozmetik alanında faal olarak çalıştığını belgelendirmek kaydıyla Mesul Müdür olabilir.

Sorumlu Teknik Eleman Görevleri Nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz gibi, kozmetik imal eden ya da Türkiye pazarına sunmak üzere kozmetik ürün ithal eden her firma, Mesul Müdür bulundurmak zorundadır. İlgili yasalara göre Kozmetik Mesul Müdür görevleri şu şekildedir:

 • Satışa çıkacak kozmetik ürünlerin mevzuata uygun olmasından,
 • Ürün Bilgi Dosyalarının hazırlanmasından,
 • İyi üretim uygulamalarından,
 • İddiaların kanıtlanmasından,
 • İlgili diğer mevzuatlara uyumundan,

ve bunların daimi takibinden sorumludur.

Herhangi bir kozmetik ürünün yerli imalat ya da ithal edilmiş olmasına bakılmaksızın, aşağıdaki şartları sağlıyor olması gereklidir:

 • Kozmetik ürünü/ürünleri pazara sunan firmanın Ürün Takip Sistemine (ÜTS) firma kaydı gerçekleştirilmiş olmalı,
 • Ürünün tüm bileşenlerinin kanuna ve alakalı mevzuatlara uygun olup olmadığı kontrol edilmeli,
 • Her ürün için Ürün Takip Sistemi’ne ürün bildirimlerinin yapılmış olması gerekir,
 • Ürün etiketlerinin ilgili yönetmeliklere uygunluğu değerlendirilmeli,
 • Ürüne ait iddialar kanıtlanmalı,
 • Her ürün için Ürün Bilgi Dosyası bulundurulmalı,
 • Birçok parametreyi içeren ve 14 maddeyi kapsayan Ürün Güvenlik Değerlendirmesi yapılmalı ve raporlanmalı,
 • Üründen sorumlu bir mesul müdür bulundurulmalı.

Yukarıda bahsi geçen tüm hizmetleri, Pim Grup olarak alanında uzman ekibimizle sunmaktayız. Daha detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayınız.