Mikrobiyolojik analizler, kozmetik ürünler için zorunlu olup, aşağıdaki parametrelere göre değerlendirilir.

 

Koruyucu Etkinlik Testi

Kozmetik ürünlerdeki mikrobiyolojik kirlenme ve/veya üreme tüketici sağlığı açısından oldukça riskli bir durumdur. Bu durumu önlemek amacıyla, ürün formülasyonuna koruyucu madde eklenir. Eklenen bu koruyucu maddenin, ürünü mikrobiyal bozulmalara karşı koruyup korumadığını test etmek için, formülasyonunda koruyucu madde bulunan tüm kozmetik ürünlere Koruyucu Etkinlik Testi yapılmak zorundadır.

Challenge test, numuneler üzerine yapay bir kontaminasyon eklenmesi ile laboratuvar koşullarında belirli aralıklarla (2,7,14,21 ve 28. gün gibi) mikroorganizma sayısındaki logaritmik artışa göre değerlendirilir.

Laboratuvarımızda aşağıdaki mikroorganizmalar inoküle edilir ve müşteri tercihine göre Avrupa Farmakopesi 5.1.3 veya ISO 11930 metodlarına göre Challenge test gerçekleştirilmektedir.

 • Pseudomonas aeruginosa ATCC®9027
 • Staphylococcus aureus ATCC®6538
 • Escherichia coli ATCC®8739
 • Candida albicans ATCC®10231
 • Aspergillus brasiliensis (A. niger) ATCC®16404

 

Koruyucu Etkinlik Testi / Challenge Test

 • Toplam Aerobik Mezofillik Bakteri
 • Toplam Maya/Küf
 • Staphylococcus aureus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Candida albicans
 • Escherichia coli
 • Sterilite Testi
 • Personel Hijyen Kontrolü
 • Hava/Ortam Kontrolü